જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 370 દુર કરવાના મામલે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું- ‘પુલવામા આતંકી હુમલાને કારણે નિર્ણય લેવો પડ્યો’; કોર્ટે કહ્યું- ’35A એ ભારતીયોના ત્રણ મૌલિક અધિકારો છીનવ્યા’

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 370 દુર કરવાના મામલે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું- ‘પુલવામા આતંકી હુમલાને કારણે નિર્ણય લેવો પડ્યો’; કોર્ટે કહ્યું- ’35A એ ભારતીયોના ત્રણ મૌલિક અધિકારો છીનવ્યા’