રિલીઝ પહેલા વિવાદોમાં ફસાઈ અર્જુન કપૂરની ફિલ્મ ‘કુત્તે’, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં દર્જ થયો કેસ, પોલીસની છબી ખરડવાનો આરોપ

રિલીઝ પહેલા વિવાદોમાં ફસાઈ અર્જુન કપૂરની ફિલ્મ ‘કુત્તે’, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં દર્જ થયો કેસ, પોલીસની છબી ખરડવાનો આરોપ