રોહિત શેટ્ટી ના ડાયરેક્શનમાં બની રહેલી સિંઘમ 3 માં વિલન બનશે અર્જુન કપૂર; સિંઘમ અજય દેવગનને દેશે જોરદાર ટક્કર

રોહિત શેટ્ટી ના ડાયરેક્શનમાં બની રહેલી સિંઘમ 3 માં વિલન બનશે અર્જુન કપૂર; સિંઘમ અજય દેવગનને દેશે જોરદાર ટક્કર