મલાઇકા અરોરાની પ્રેગ્નેન્સીની અફવાઓ સાંભળી ભડક્યો અર્જુન કપૂર, ગુસ્સામાં કહ્યું- ‘અમારા અંગત જીવન સાથે રમવાની હિંમત ના કરશો’

મલાઇકા અરોરાની પ્રેગ્નેન્સીની અફવાઓ સાંભળી ભડક્યો અર્જુન કપૂર, ગુસ્સામાં કહ્યું- ‘અમારા અંગત જીવન સાથે રમવાની હિંમત ના કરશો’