2025માં લોન્ચ થશે Appleનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન; દમદાર બેટરી અને પાવરફુલ પ્રોસેસર સાથે મળી શકે છે USB ટાઈપ-સી પોર્ટ

2025માં લોન્ચ થશે Appleનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન; દમદાર બેટરી અને પાવરફુલ પ્રોસેસર સાથે મળી શકે છે USB ટાઈપ-સી પોર્ટ