રણબીર કપૂરની ફિલ્મ ‘એનિમલ’નો ફર્સ્ટ લૂક રીલીઝ, ખૂંખાર અંદાજમાં શુટિંગ દરમિયાન પોતાના જ રોલથી ડરી ગયો હતો રણબીર

રણબીર કપૂરની ફિલ્મ ‘એનિમલ’નો ફર્સ્ટ લૂક રીલીઝ, ખૂંખાર અંદાજમાં શુટિંગ દરમિયાન પોતાના જ રોલથી ડરી ગયો હતો રણબીર