બ્રિટનની રાજધાની લંડનમાં ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ ભારતીય હાઈ કમિશન પર કર્યો હુમલો, તિરંગાનું અપમાન કરી લગાવ્યો ખાલિસ્તાની ઝંડો, દિલ્હીમાં બ્રિટિશ રાજદૂતને સમન્સ

બ્રિટનની રાજધાની લંડનમાં ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ ભારતીય હાઈ કમિશન પર કર્યો હુમલો, તિરંગાનું અપમાન કરી લગાવ્યો ખાલિસ્તાની ઝંડો, દિલ્હીમાં બ્રિટિશ રાજદૂતને સમન્સ