આણંદ-તારાપુર ચોકડી પર બેકાબૂ ટ્રકે 8ને અડફેટે લીધા; ચા પીવા ઉભેલા ત્રણ જણા કચડાઈ જતા કરૂણ મોત, 5 ઈજાગ્રસ્ત

આણંદ-તારાપુર ચોકડી પર બેકાબૂ ટ્રકે 8ને અડફેટે લીધા; ચા પીવા ઉભેલા ત્રણ જણા કચડાઈ જતા કરૂણ મોત, 5 ઈજાગ્રસ્ત