‘ઓલમોસ્ટ પ્યાર વીથ ડીજે મોહબ્બત’ ફિલ્મ રીવ્યુ: અનુરાગ કશ્યપની લવ-જેહાદના એન્ગલવાળી ફિલ્મ; વિક્કી કૌશલ, અલાયા એફ અને કરણ મહેતાની જબરદસ્ત એક્ટિંગ

‘ઓલમોસ્ટ પ્યાર વીથ ડીજે મોહબ્બત’ ફિલ્મ રીવ્યુ: અનુરાગ કશ્યપની લવ-જેહાદના એન્ગલવાળી ફિલ્મ; વિક્કી કૌશલ, અલાયા એફ અને કરણ મહેતાની જબરદસ્ત એક્ટિંગ