ડિરેક્ટર મહેશ માંજરેકરની ફિલ્મ ‘વેદાત મરાઠે વીર દૌડલે સાત’ થી મરાઠી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કરશે અક્ષય કુમાર, નિભાવશે શિવાજી મહારાજનો રોલ

ડિરેક્ટર મહેશ માંજરેકરની ફિલ્મ ‘વેદાત મરાઠે વીર દૌડલે સાત’ થી મરાઠી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કરશે અક્ષય કુમાર, નિભાવશે શિવાજી મહારાજનો રોલ