ફિલ્મ ‘ભોલા’ નું ટીઝર રીલીઝ; દ્રશ્યમ 2ની સફળતા બાદ હજી એક સસ્પેન્સ અને એક્શનથી ભરપૂર ફિલ્મ લઈને આવી રહ્યા છે અજય દેવગણ