સીરિયા-ઈરાક બોર્ડર પર શસ્ત્રો લઈ જઈ રહેલા ઈરાનના કાફલા પર ઈઝરાયેલનો હવાઈ હુમલો, 5 લોકોના મોત

સીરિયા-ઈરાક બોર્ડર પર શસ્ત્રો લઈ જઈ રહેલા ઈરાનના કાફલા પર ઈઝરાયેલનો હવાઈ હુમલો, 5 લોકોના મોત