અમદાવાદ: ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં 2 બાળકોને સ્કૂલે મૂકી આવ્યા પછી દંપતિમાં ઝઘડો, ઘરમાં લાગી આગ, બંનેના બોડી પર છરીના ઘા, મહિલાનું મોત

અમદાવાદ: ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં 2 બાળકોને સ્કૂલે મૂકી આવ્યા પછી દંપતિમાં ઝઘડો, ઘરમાં લાગી આગ, બંનેના બોડી પર છરીના ઘા, મહિલાનું મોત