ક્રાઈમ બ્રાંચે અમદાવાદમાં કોકેઈનનો ગેરકાયદેસર વેપાર ચલાવતા બે ઈસમો સહિત ડ્રગ્સની ડિલીવરી આપવા આવેલી આફ્રિકન યુવતીની કરી ધરપકડ, 4 લાખથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત

ક્રાઈમ બ્રાંચે અમદાવાદમાં કોકેઈનનો ગેરકાયદેસર વેપાર ચલાવતા બે ઈસમો સહિત ડ્રગ્સની ડિલીવરી આપવા આવેલી આફ્રિકન યુવતીની કરી ધરપકડ, 4 લાખથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત