ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનની ફિલ્મ ‘PS-1’ની સફળતા બાદ તેના બીજા ભાગ ‘PS-2’નું ટીઝર આવ્યું બહાર; 28 એપ્રિલે રીલીઝ થશે ફિલ્મ