ગામ્બિયા પછી ઉઝબેકિસ્તાનમાં ભારતીય સિરપ પીવાથી 18 બાળકોના મોત, WHOએ શરુ કરી તપાસ

ગામ્બિયા પછી ઉઝબેકિસ્તાનમાં ભારતીય સિરપ પીવાથી 18 બાળકોના મોત, WHOએ શરુ કરી તપાસ