ફિલ્મ ‘આદિપુરુષ’ ના VFXમાં સૈફ અલી ખાનની દાઢી પર લાગશે કાતર; મેકર્સ બદલશે રાવણનો લુક

ફિલ્મ ‘આદિપુરુષ’ ના VFXમાં સૈફ અલી ખાનની દાઢી પર લાગશે કાતર; મેકર્સ બદલશે રાવણનો લુક