અદાણી- હિંડનબર્ગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે બનાવી 6 સભ્યોની એક્સપર્ટ કમિટી, સેબીને 2 મહિનામાં તપાસ રિપોર્ટ સોંપવાનો આદેશ

અદાણી- હિંડનબર્ગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે બનાવી 6 સભ્યોની એક્સપર્ટ કમિટી, સેબીને 2 મહિનામાં તપાસ રિપોર્ટ સોંપવાનો આદેશ