બોલિવૂડ અભિનેત્રી રંભાની કારનો અકસ્માત, પુત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ, એક્ટ્રેસે શેયર કરી ક્ષતિગ્રસ્ત કારની તસવીર

બોલિવૂડ અભિનેત્રી રંભાની કારનો અકસ્માત, પુત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ, એક્ટ્રેસે શેયર કરી ક્ષતિગ્રસ્ત કારની તસવીર