બિરબલના નામથી પ્રસિદ્ધ એક્ટર કોમેડિયન સતીન્દર કુમાર ખોસલાનું 85 વર્ષની ઉમરે કાર્ડિયાક અરેસ્ટને કારણે નિધન

બિરબલના નામથી પ્રસિદ્ધ એક્ટર કોમેડિયન સતીન્દર કુમાર ખોસલાનું 85 વર્ષની ઉમરે કાર્ડિયાક અરેસ્ટને કારણે નિધન