મુશ્કેલીમાં ફસાયા રાજપાલ યાદવ, પ્રયાગરાજમાં શૂટિંગ દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીને સ્કુટરની ટક્કર વાગતા મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો

મુશ્કેલીમાં ફસાયા રાજપાલ યાદવ, પ્રયાગરાજમાં શૂટિંગ દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીને સ્કુટરની ટક્કર વાગતા મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો