બોલિવૂડના દિગ્ગજ એક્ટર અનુ કપૂર છાતીમાં દુઃખાવો થવાના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ, અત્યારે હાલત સ્થિર

બોલિવૂડના દિગ્ગજ એક્ટર અનુ કપૂર છાતીમાં દુઃખાવો થવાના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ, અત્યારે હાલત સ્થિર