ગુજરાતના અમદાવાદમાં રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ તક્ષશિલા એરના 12મા માળે લાગી આગ, બે વૃદ્ધોને શ્વાસની તકલીફ થતાં હોસ્પિટલમાં દાખલ

ગુજરાતના અમદાવાદમાં રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ તક્ષશિલા એરના 12મા માળે લાગી આગ, બે વૃદ્ધોને શ્વાસની તકલીફ થતાં હોસ્પિટલમાં દાખલ