અમદાવાદ એસ.જી.હાઇવે પર આવેલ ટોયટો શો રૂમમાં આગ લાગી; ફાયર વિભાગે ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસ કરાયા

અમદાવાદ એસ.જી.હાઇવે પર આવેલ ટોયટો શો રૂમમાં આગ લાગી; ફાયર વિભાગે ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસ કરાયા