બિહારના મોતિહારી જિલ્લામાં ચીમની બ્લાસ્ટ થતાં મોટી દુર્ઘટના, 9 લોકોના મોત, ડઝનબંધ લોકો ઘાયલ; પીએમ મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

બિહારના મોતિહારી જિલ્લામાં ચીમની બ્લાસ્ટ થતાં મોટી દુર્ઘટના, 9 લોકોના મોત, ડઝનબંધ લોકો ઘાયલ; પીએમ મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ