ચીનમાં 4 મહિનામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરિયાતને ટાર્ગેટ કરી 50 હુમલા, બેઇજિંગ-શાંઘાઈમાં નિશાન બનાવીને કરવામાં આવી રહી છે મારપીટ

ચીનમાં 4 મહિનામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરિયાતને ટાર્ગેટ કરી 50 હુમલા, બેઇજિંગ-શાંઘાઈમાં નિશાન બનાવીને કરવામાં આવી રહી છે મારપીટ