જમ્મુ-કાશ્મીરના કઠુઆ જીલ્લામાં મોડી રાત્રે એક મિની બસ 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, વૃદ્ધા સહિત 5 મોત, 15 લોકો ઘાયલ

જમ્મુ-કાશ્મીરના કઠુઆ જીલ્લામાં મોડી રાત્રે એક મિની બસ 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, વૃદ્ધા સહિત 5 મોત, 15 લોકો ઘાયલ