યશ ચોપરા અને તેમના પ્રોડક્શન હાઉસ પર બનેલી ડોક્યુમેન્ટ્રી ‘The Romantics’ નું ટ્રેલર રિલીઝ, 35 સેલિબ્રીટી શેર કરશે તેમના કિસ્સા