દિલ્હીથી પટના જતી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટમાં નશામાં ધૂત 3 મુસાફરોએ કર્યો હંગામો, એર હોસ્ટેસ સાથે છેડતી અને કેપ્ટન સાથે કરી મારપીટ

દિલ્હીથી પટના જતી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટમાં નશામાં ધૂત 3 મુસાફરોએ કર્યો હંગામો, એર હોસ્ટેસ સાથે છેડતી અને કેપ્ટન સાથે કરી મારપીટ