વલસાડના વાપીમાં 9 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ પછી હત્યા કરનાર આરોપીને સ્પેશિયલ કોર્ટે આપી ફાંસીની સજા

વલસાડના વાપીમાં 9 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ પછી હત્યા કરનાર આરોપીને સ્પેશિયલ કોર્ટે આપી ફાંસીની સજા