ટોયોટાએ ભારતમાં ફરી શરુ કર્યું લકઝરીયસ પીકઅપ ટ્રક Hilux નું બુકિંગ, કિંમત 33.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ

ટોયોટાએ ભારતમાં ફરી શરુ કર્યું લકઝરીયસ પીકઅપ ટ્રક Hilux નું બુકિંગ, કિંમત 33.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ