ઓટોમોબાઈલ કંપની લેક્સસએ ભારતમાં લોન્ચ કરી તેની સૌથી મોંઘી એસયુવી Lexus LX 500d, કિંમત 2.82 કરોડ રૂપિયા

ઓટોમોબાઈલ કંપની લેક્સસએ ભારતમાં લોન્ચ કરી તેની સૌથી મોંઘી એસયુવી Lexus LX 500d, કિંમત 2.82 કરોડ રૂપિયા