ભારતમાં લોન્ચ થયું હ્યુન્ડાઈ વેન્યુનું નવું અપડેટેડ વર્ઝન, કિંમત 50 હજાર વધીને 7.68 લાખ રૂપિયા

ભારતમાં લોન્ચ થયું હ્યુન્ડાઈ વેન્યુનું નવું અપડેટેડ વર્ઝન, કિંમત 50 હજાર વધીને 7.68 લાખ રૂપિયા