નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન પર ગરમાયું રાજકારણ: કોંગ્રેસ, ડાબેરીઓ, આપ, શિવસેના સહિત 19 વિરોધી પક્ષોએ કરી બહિષ્કારની જાહેરાત; કહ્યું- ‘ઉદ્ઘાટન પીએમ નહીં રાષ્ટ્રપતિ કરે’

નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન પર ગરમાયું રાજકારણ: કોંગ્રેસ, ડાબેરીઓ, આપ, શિવસેના સહિત 19 વિરોધી પક્ષોએ કરી બહિષ્કારની જાહેરાત; કહ્યું- ‘ઉદ્ઘાટન પીએમ નહીં રાષ્ટ્રપતિ કરે’