ભારત-ચીન સરહદ નજીક સિક્કિમમાં સેનાની ટ્રક ખાઈમાં પડતાં 3 ઓફિસર્સ સહિત 16 જવાન શહીદ, હેલિકોપ્ટરથી મૃતદેહો બહાર કાઢવાનું શરૂ

ભારત-ચીન સરહદ નજીક સિક્કિમમાં સેનાની ટ્રક ખાઈમાં પડતાં 3 ઓફિસર્સ સહિત 16 જવાન શહીદ, હેલિકોપ્ટરથી મૃતદેહો બહાર કાઢવાનું શરૂ