ઉત્તર પ્રદેશના ભદોહીમાં એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ યુવકે 15 વર્ષની છોકરીની ગોળી મારી કરી હત્યા, આરોપી ફરાર

ઉત્તર પ્રદેશના ભદોહીમાં એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ યુવકે 15 વર્ષની છોકરીની ગોળી મારી કરી હત્યા, આરોપી ફરાર