તુર્કીમાં ભયાનક ભૂકંપ: રિક્ટર સ્કેલ પર નોંધાઈ 7.8ની તીવ્રતા, કેટલીય ઇમારતો ધરાશાયી થતા ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા, 900થી વધુ લોકોના મોત

તુર્કીમાં ભયાનક ભૂકંપ: રિક્ટર સ્કેલ પર નોંધાઈ 7.8ની તીવ્રતા, કેટલીય ઇમારતો ધરાશાયી થતા ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા, 900થી વધુ લોકોના મોત