શેરબજારમાં સર્જાયો ઈતિહાસ: વર્ષ 2007 બાદ પ્રથમ વખત સતત 11 દિવસ સુધી જોવા મળી તેજીની લાંબી ઈનિંગ, સેન્સેક્સ આજે વધુ 319 પોઇન્ટ ઉછળ્યો

શેરબજારમાં સર્જાયો ઈતિહાસ: વર્ષ 2007 બાદ પ્રથમ વખત સતત 11 દિવસ સુધી જોવા મળી તેજીની લાંબી ઈનિંગ, સેન્સેક્સ આજે વધુ 319 પોઇન્ટ ઉછળ્યો