પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં આત્મઘાતી હુમલો: પકડાઈ જવાના ડરથી આતંકીએ પોતાની જાતને જ ઉડાવી દીધી, એક પોલીસ જવાનનું મોત, અનેક લોકો ઘાયલ

પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં આત્મઘાતી હુમલો: પકડાઈ જવાના ડરથી આતંકીએ પોતાની જાતને જ ઉડાવી દીધી, એક પોલીસ જવાનનું મોત, અનેક લોકો ઘાયલ