સુરતમાં માતા-પિતા બન્યા હેવાન, 2 માસની બાળકીને ત્યજીને ચાલ્યા ગયાની ઘટના સીસીટીવીમાં થઇ કેદ, પોલીસે કરી કાર્યવાહી

સુરતમાં માતા-પિતા બન્યા હેવાન, 2 માસની બાળકીને ત્યજીને ચાલ્યા ગયાની ઘટના સીસીટીવીમાં થઇ કેદ, પોલીસે કરી કાર્યવાહી