શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ ‘પઠાણ’ એ તોડ્યો KGF 2 નો રેકોર્ડ: ફક્ત 2 દિવસમાં બોક્સ ઓફિસ પર કરી 125 કરોડથી વધારેની કમાણી

શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ ‘પઠાણ’ એ તોડ્યો KGF 2 નો રેકોર્ડ: ફક્ત 2 દિવસમાં બોક્સ ઓફિસ પર કરી 125 કરોડથી વધારેની કમાણી