શાહરુખ અને દીપિકા ની પઠાણ ફિલ્મ એ તોડ્યો KGF 2 નો રેકોર્ડ અને બની ભારતીય સિનેમા ની સૌથી મોટી ઓપનર

શાહરુખ અને દીપિકા ની પઠાણ ફિલ્મ એ તોડ્યો KGF 2 નો રેકોર્ડ અને બની ભારતીય સિનેમા ની સૌથી મોટી ઓપનર