ભારત VS શ્રીલંકા : બીજી T20માં ભારત 16 રનથી પરાજિત થયું અને સિરીઝ 1-1 થી બરાબર થઇ, ભારતીય બોલરોનો ખરાબ દેખાવ હારનું મુખ્ય કારણ

ભારત VS શ્રીલંકા : બીજી T20માં ભારત 16 રનથી પરાજિત થયું અને સિરીઝ 1-1 થી બરાબર થઇ, ભારતીય બોલરોનો ખરાબ દેખાવ હારનું મુખ્ય કારણ