ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા એ રિટાયરમેન્ટ નું કર્યું એલાન : 19 ફેબ્રુઆરી એ શરુ થતી ટુર્નામેન્ટ માં દેખાશે છેલ્લી વખત

ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા એ રિટાયરમેન્ટ નું કર્યું એલાન : 19 ફેબ્રુઆરી એ શરુ થતી ટુર્નામેન્ટ માં દેખાશે છેલ્લી વખત