બાંદ્રાથી જોધપુર જતી સૂર્યનગર એક્સપ્રેસને નડ્યો અકસ્માત;  રાજસ્થાનના પાલીમાં 8 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા જેમાં 10 લોકો ઘાયલ

બાંદ્રાથી જોધપુર જતી સૂર્યનગર એક્સપ્રેસને નડ્યો અકસ્માત; રાજસ્થાનના પાલીમાં 8 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા જેમાં 10 લોકો ઘાયલ