ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સના ડિરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રી Y+ સિક્યુરિટી સાથે વૉક કરતા જોવા મળ્યા, લોકોએ કહ્યું “ટેક્સ પેયરના પૈસે મજા છે”