કોરોના : ચીન માં કોરોના ના વધતા કેસો થી થઇ બરબાદી, 7 જ દિવસ માં 36 લાખ કેસ અને 10 હજાર થી વધુ મોત

કોરોના : ચીન માં કોરોના ના વધતા કેસો થી થઇ બરબાદી, 7 જ દિવસ માં 36 લાખ કેસ અને 10 હજાર થી વધુ મોત