અમદાવાદમાં ‘પઠાન’ સામે હંગામો: આલ્ફા વન મોલમાં બજરંગ દળ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે તોડફોડ કરી ફિલ્મને રીલીઝ નહિં થવા દેવાની ધમકી